Continuïteit van zorg na ontslag

Het ontslag naar huis of transfer naar een afdeling neonatologie van een perifeer ziekenhuis vormt een belangrijke mijlpaal voor ouders. Via rooming-in, waarbij ouders en baby enkele dagen in één kamer verblijven, worden ouders voorbereid op ontslag, maar toch blijft de overgang naar huis groot. Een transfer van een baby die nog verdere zorgen nodig heeft en/of nog moet aansterken in een perifeer ziekenhuis, vergt eveneens een grote aanpassing van de ouders, omdat ze in een nieuwe omgeving en zorgrelatie met nieuwe zorgverleners terechtkomen. De huidige NeoParent-app focust zich op ondersteuning van de ouders tijdens het verblijf, waarbij het ontslag luik eerder minimaal werd uitgewerkt. Bedoeling is om dit luik verder uit te werken door middel van een literatuurstudie, inventarisatie van bestaand materiaal, huidige aanpak en good practices en gesprekken met en/of bevraging van ouders, ouderverenigingen en zorgverleners.