Continuïteit van zorg na ontslag

Het ontslag naar huis vormt een belangrijke mijlpaal voor ouders. Via rooming-in, waarbij ouders en baby enkele dagen in één kamer verblijven, worden ouders voorbereid op ontslag, maar toch blijft de overgang naar huis groot.  

Via een literatuurstudie werden noden van ouders met betrekking tot het ontslag in kaart gebracht, aangevuld met een zoektocht op Internet naar bestaand materiaal rond ontslag en gesprekken met het werkveld. Bijkomend werd de invloed van informele ondersteuning op de draagkracht van ouders met kind op neonatologie bevraagd door de studenten Gezinswetenschappen.  

Op basis van deze inzichten en uitgaande van netwerkmethodieken werd een tool ontwikkeld ter ondersteuning van ouders bij het ontslag van hun baby op neonatologie met als doel het formele en informele netwerk in kaart te brengen. De tool kan zowel in het ziekenhuis als de thuiszorg gebruikt worden. Deze ontslagtool kan door zorgverleners gebruikt worden bij de voorbereiding van ouders op het ontslag van hun baby. Ouders kunnen ook zelfstandig aan de slag met de tool.  

Het is een generieke tool die toelaat om de informatie te personaliseren. De tool bestaat uit drie delen: een handleiding waarin de tool wordt toegelicht, netwerkkaarten van enerzijds professionele ondersteuners (formeel netwerk), anderzijds steunpilaren uit de omgeving (informeel netwerk) en een infofiche waar specifieke informatie van het ziekenhuis en/of de regio kan ingevuld worden.  

Benieuwd naar onze ontslagtool? Neem een kijkje in de handleiding en netwerkkaarten. 

Interesse om onze ontslagtool te testen? Neem contact met ons op via mail: inge.tency@odisee.be