Team

Inge Tency

vroedvrouw, docent en onderzoeker Opleiding Vroedkunde, hoofdonderzoeker en coördinator van het NeoParent-project

Davy De Winne

docent en onderzoeker Opleiding ICT, meer bepaald binnen het domein van User Experience and Web & Mobile app-development, betrokken als user experience designer in het NeoParent-project

Arnout De Coninck

docent en onderzoeker, Opleiding ICT, betrokken als app developer in het NeoParent-project

Laurens De Cock

docent en onderzoeker, Opleiding ICT, betrokken als app developer in het NeoParent-project

Rose Thys

digital designer, LUCA School of Arts, betrokken als grafisch ontwerper in het NeoParent-project

rosethys.webflow.io

Eef Cornelissen

filosoof, docent en onderzoeker bij onderzoekskern ExploRatio van Odisee Hogeschool Brussel. Gespecialiseerd in filosoferen met kinderen en jongeren.

Wim Keygnaert

business developer sustainability and entrepreneurship

Liesbet Coopman

verpleegkundige en onderzoeker, Opleiding Vroedkunde