Valorisatie van de NeoParent-app

In het vervolgproject staat het onderzoeken en opstellen van een duurzaam valorisatiemodel van de NeoParent-app centraal, met inbegrip van een mogelijk business- en financieringsplan en mogelijke vormen van samenwerking met privé-partners en overheid. We vertrekken hierbij vanuit een patient journey waarbij relevante stakeholders in kaart worden gebracht en vanuit het verhaal van organisatienetwerken. Elke organisatie is verschillend en draagt op verschillende manieren bij om ouders met een baby op neonatologie te ondersteunen. Deze organisaties zijn complementair in hun dienstverlening en hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen, nl de zorg voor ouders, de baby en het gezin zowel tijdens de opname als na ontslag, maar ook bij overlijden van de baby.