Kwaliteit apps

In de aanloop naar de ontwikkeling van de NeoParent-app werden in app-stores gezocht naar bestaande applicaties binnen de neonatale zorg. Het aanbod bleek echter beperkt. Finaal werden 7 apps gescreend. De focus van deze apps lag op ouders of zorgverleners, niet op interactie tussen beiden, het waren meestal native apps, beschikbaar in Android/IOS, vrij recent (2015-heden), gratis en voornamelijk ontwikkeld in UK of USA.

Verder ging ook aandacht naar de kwaliteit van apps, meer bepaald de beoordeling ervan via bestaande meetinstrumenten. Een schaal die vaak gebruikt wordt om gezondheidsapps te beoordelen is de Mobile App Rating Scale (MARS) en de versie voor de eindgebruiker (of patiënt), de uMARS. Beide schalen werden vertaald naar het Nederlands en geadapteerd aan de hand van de WHO-richtlijn ‘Translation and adaption of instruments’ en finaal gevalideerd.

Joyce Derycke

Abstract: Development and validation of the Dutch version of the Mobile Application Rating Scale (MARS) for pregnancy apps.

Joyce Derycke

Poster: Development and validation of the Dutch version of the Mobile Application Rating Scale (MARS): a pilot study on pregnancy apps.

Eva Gezels

Abstract: Is de UMARS een valide en betrouwbaar instrument om mobiele applicaties te laten beoordelen door zwangere vrouwen?