NeoParent-app

Voor de ontwikkeling van de NeoParent-app werd vertrokken van een user-centered model, waarbij de eindgebruikers (ouders, verpleegkundigen) centraal staan en vier fasen onderscheiden worden: understand, define, design en evaluate. Kenmerkend voor deze aanpak is een multidisciplinair, iteratief proces met een sterke betrokkenheid (co-creatie) van ouders, zorgverleners, designers, app-ontwikkelaars, onderzoekers, studenten, user experience designers, diverse stakeholders, enz. Noden, frustraties en problemen van ouders (individuele interviews, blogs, groepen op sociale media) en zorgverleners (focusgroep gesprekken) werden in kaart gebracht. Uitgaande van deze behoefte- en contextanalyse werden noden van ouders en zorgverleners gekoppeld tot mogelijke oplossingen, om zo tot een Minimum Valuabel Product (MVP) te komen. Vervolgens werd de app ontwikkeld en de grafische en functionele vormgeving uitgewerkt. Er werd gekozen voor een webapplicatie (Progressive Web Application, PWA) die zich gedraagt als een app en geïnstalleerd kan worden op elk mobile device en ook snel kan geüpdatet worden. De evaluatie gebeurde in verschillende fasen. In eerste instantie werden zowel papieren als digitale testen uitgevoerd van het prototype bij de doelgroep. Vervolgens werd de NeoParent-app getest in een pilootstudie op de afdeling Neonatale Intensieve Zorg van vier ziekenhuizen.

Ontdek de app

NeoParent poster