Implementatie en beveiliging van apps

Door middel van een systematische literatuurstudie en focusgroep interviews met diverse professionals werkzaam op de neonatologie, ICT en beleidsniveau werden faciliterende en belemmerende factoren in kaart gebracht inzake de implementatie van mobiele applicaties op neonatologie.

Jana Popelier
en Chiara Staelens

Abstract: Faciliterende en belemmerende factoren bij de implementatie van mobiele applicaties op de dienst Neonatologie – een kwalitatieve studie 

Jana Popelier, Chiara Staelens, Nick Verhaeghe
en Prof. dr. Inge Tency

Artikel: Faciliterende en belemmerende
factoren bij de implementatie van mobiele applicaties op de dienst neonatologie