Partners

Het NeoParent-project kenmerkt zich door een uniek concept van co-creatie tussen ouders, werkveld, hogeschool en andere organisaties/instanties met de nodige aandacht voor de complementariteit en betrokkenheid van de partners. Dit wordt gereflecteerd in een stuurgroep waarin leden met diverse achtergrond en expertise zijn vertegenwoordigd, zodat een breed draagvlak wordt gecreëerd en ruime disseminatie naar het werkveld, maatschappij en onderwijs kan worden gerealiseerd.

Werkveld

Onderwijs en onderzoek

Ouders

Commerciële partners