(Kosten)effectiviteit van de NeoParent-app

Door middel van een systematische literatuurstudie en semigestructureerde interviews bij diverse stakeholders en experten werden mogelijke input- en outputparameters in kaart gebracht om de (kosten-)effectiviteit van mobiele applicaties op de dienst neonatologie te meten.

Sofie Van Dijck
en Julie Verdickt

Abstract: Input- en outputparameters om de  (kosten-)effectiviteit van mobiele applicaties voor ouders met een kind op de dienst Neonatologie te meten – een kwalitatieve studie