Over het NeoParent project

 

Wanneer ouders geconfronteerd worden met een vroeggeboorte (geboorte minder dan 37 weken) of met een kind dat een minder goede start maakt na de geboorte, kan een opname op de afdeling Neonatale Intensieve Zorg (Neonatal Intensive Care/NIC) noodzakelijk zijn. Soms gaat het om een geplande opname, maar vaak is het een acuut en onverwacht gebeuren. In beide situaties hebben ouders nood aan informatie en begeleiding op maat. Er komt niet alleen zeer veel informatie op hen af, er breekt ook een bijzonder emotionele en vaak moeilijke periode aan.

Naast informatie en communicatie is ook ouderparticipatie van groot belang. Ouderparticipatie vormt één van de pijlers van ontwikkelingsgerichte zorg, een zorg die aangepast is aan het ontwikkelingsniveau van de baby. Door ouders te betrekken bij de zorg, kunnen ze een band opbouwen met hun kind. Er blijkt tot op heden geen afdoende oplossing om de vele vragen van ouders op het juiste moment, gedoseerd te beantwoorden, rekening houdend met de pathologie en reden van opname en afgestemd op hun informatiebehoeften. Een digitale oplossing, in bijzonder een mobiele applicatie (mHealth), behoort tot één van de mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen, maar blijkt eerder in beperkte mate onderzocht, ontwikkeld en/of toegepast binnen de neonatale zorg.

De doelstelling van dit PWO-project is dan ook om de impact en meerwaarde na te gaan van een gepersonaliseerde, gebruiksvriendelijke en context aware applicatie voor ouderparticipatie en communicatie op een NIC-afdeling.
Er zal gestart worden met het in kaart brengen van de informatiebehoeften van de ouders enerzijds en de inhoud en functionaliteit van de applicatie vanuit het standpunt van de zorgverleners anderzijds. Bijkomend zal een literatuur- en internetstudie uitgevoerd worden om mHealth toepassingen te inventariseren en evalueren om zo zicht te krijgen op een aantal best practices. Op basis hiervan zal de eigenlijke applicatie ontwikkeld worden en vervolgens getest in een pilootstudie. Verder zal er ook aandacht gaan naar de vereisten voor de beveiliging en integratie van de applicatie in de ziekenhuisinfrastructuur.

Dit PWO-project is innovatief, het speelt in op recente mHealth evoluties en introduceert een vernieuwde aanpak in de neonatale zorg door inschakeling van een digitale oplossing. De focus ligt op een totaalpakket en niet louter op de bouw van de applicaties. Hierdoor vergroot de kans op een duurzame en succesvolle implementatie van de applicatie. Er ligt tevens ruim potentieel om de ervaringen uit dit onderzoek te extrapoleren naar andere domeinen in de gezondheidszorg.